අච්චාරු දිගු කාලීන ගබඩා හෝ වීදුරු බෝතලය ඉතා සුදුසු ය


අච්චාරු බෝතල්, බොහෝ අයගේ හැඟීම තුළ බොහෝ විට ආධිපත්‍යය දරන්නේ ගමේ සුලු කෑම බෝතලයයි.
අතීතයේ දී, සෑම පවුලකටම අච්චාරු බෝතල් අච්චාරු අච්චාරු ලෙස පාංශු මැටි අවශ්‍ය වේ. වර්තමාන කාලය තුළ, වේගවත් ජීවන වේගයක් සහිතව, අච්චාරු සුපිරි වෙළඳසැලට ඇතුළු වීමට පටන් ගෙන ඇත. විවිධාංගීකරණය වූ අච්චාරු බෝතල් ඇසුරුම් වැඩි.

මහා පරිමාණ අච්චාරු සඳහා, අච්චාරු බෝතල් පාංශු පිතෝස් තවමත් හොඳම තේරීම වේ, මෙම පෝරමයට අච්චාරු දමන මහා පරිමාණ කාර්මික නිෂ්පාදනයක් අවබෝධ කර ගත හැකිය. නමුත් සුපිරි වෙළඳසැල සඳහා, ගෙනයාමට වඩාත් පහසු ස්වරූපයෙන් වීදුරු අච්චාරු බෝතල් සහ අච්චාරු ප්ලාස්ටික් බෝතල් භාවිතා කිරීම. ඇසුරුම්කරණ පිරිවැය ඉහළ යාමත් සමඟ වඩ වඩාත් ව්‍යවසායන් ප්ලාස්ටික් පුළුල් මුඛ බෝතල් ඇසුරුම් අච්චාරු භාවිතා කිරීමට පටන් ගනී. කෙසේ වෙතත්, අපි විශ්වාස කරන්නේ අච්චාරු බෝතල් ආහාර ඇසුරුම් ලෙස, කොන්දේසි වලදී, විශේෂයෙන් දැන් සමහර පවුල් ගෙදර හැදූ අච්චාරු කුඩා ප්‍රමාණයක් වනු ඇති අතර, අච්චාරු වීදුරු බෝතල් හොඳම ලෙස භාවිතා කළහොත්. ප්ලාස්ටික් බෝතලය සහ අච්චාරු අච්චාරු දිගුකාලීන සම්බන්ධතා, නැවත නැවත භාවිතා කිරීම, සුදුසු පරිදි ගබඩා කර ඇත්නම් හානිකර ද්‍රව්‍ය මුදා හරිනු ඇත. මිලදී ගැනීම සඳහා වෙළඳපොලේ, කෙටිකාලීනව ආහාරයට ගත නොහැකි නම්, ප්ලාස්ටික් අච්චාරු බෝතල් ද සලකා බැලීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.


තැපැල් කාලය: දෙසැම්බර් -11-2019