සමාගම් පුවත්

සුෂ් චුවාන්චෙන් ග්ලාස්වෙයාර් සමාගම, ලිමිටඩ්. වීදුරු බෝතල් නිෂ්පාදන අත්කම්, කැපුම් තාක්ෂණය, ඉහළ බෝරෝසිලිකේට් වීදුරු නිෂ්පාදන පිළිබඳ විශේෂ izes වූ නිෂ්පාදන සංස්ථාවකි. ලියාන්යුන්ගාං වරායට ආසන්නව පහසු ජලය, ගොඩබිම සහ ගුවන් ප්‍රවාහනය සහිත සමාගම. අපට ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදන මාර්ග 5 ක් සහ කෘතිම රේඛා 20 ක් ඇති අතර එමඟින් දිනකට බෝතල් මිලියන 2.8 ක් නිෂ්පාදනය කළ හැකිය. පළපුරුදු ජ්‍යෙෂ් technical තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය 28 ක් සහ තත්ත්ව පරීක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය 15 ක් ඇතුළුව අපගේ සමාගමේ දැනට සිටින කාර්ය මණ්ඩලය 500 කට වඩා වැඩිය. අපගේ සමාගම සැමවිටම සේවාව අනුගමනය කරයි, අවංකව වැඩ කිරීම, දිගටම දියුණු කිරීම, ගුණාත්මකභාවය පළමුව, පාරිභෝගික පරමාදර්ශය '.

උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන සහ සම්පූර්ණ, විද්‍යාත්මක තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතියක් සමඟ, අපි දැනටමත් බොහෝ දේශීය හා විදේශීය ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ ව්‍යාපාරික සබඳතා ඇති කර ගෙන ඇත්තෙමු. විශාල අඛණ්ඩතාවයකින්, සමාගමේ ශක්තිය සහ නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය.


තැපැල් කාලය: දෙසැම්බර් -10-2019